Posted on Leave a comment

Bygga hus i 10 steg 

Om du har planer på att att bygga ett hus är det många saker du behöver tänka på. Många viktiga beslut ska tas och det är dessutom väldigt viktigt att allt blir rätt. Därför kan du checka in våra 10 steg nedan för hur du bygger ett hus med stockholm bra golvslipning. 

  1. Välj husmodell

Först och främst bör du se över din tomt och välja en husmodell som passar dig och din tomt. Utgå från hur högt och stort du får bygga då olika kommuner kan ha olika regler. Kontrollera vad som gäller innan du sätter igång och börja se över dina alternativ. 

  1. Kontakta leverantören för huset

När du valt en husmodell behöver du kontakta husleverantören. Tillverkaren kan i sin tur hjälpa dig med detaljerna så som hur marken behöver förberedas för husbygget. 

  1. Kontakta din bank

Om du behöver låna pengar för ditt husbygge, vilket de flesta behöver göra, behöver du få ett lånelöfte från banken. Tänk på att du behöver ritningar, offert och produktionskostnadskalkyl när du ansöker om lånelöfte. 

  1. Skriv kontrakt med en totalentreprenad

När det handlar om ett husbygge är det smidigaste att anlita en totalentreprenad. Då behöver du bara skriva ett enda avtal vilket kan ge dig enorm trygghet under byggets gång. 

  1. Ansök om bygglov

Efter kontraktet är skrivet och klart av både dig och din hustillverkare ska hustillverkaren hjälpa dig skapa de ritningarna som behövs för att ansöka om bygglov. Din tillverkare kan även hjälpa dig att fixa diverse blanketter och papper som behövs gällande din bygglovsansökan, så allt blir rätt. 

  1. Slutbeställning

Efter du fått bygglov för ditt husbygge är det bra att gå igenom alla dina beslut en sista gång, vilket kan kallas för slutbeställning. Efter bekräftad beställning bestäms en tidsplan för bygget och du får ett datum när huset beräknas vara redo för slutbesiktning. 

  1. Påbörja mark- och grundläggningsarbeten

Nu är det dags att förbereda för husbygget genom att marken grovplaneras och en betongplatta läggs ner som grund. 

  1. Huset byggs

Efter färdigställd grund blir ditt hus tillverkat i fabriken. Efter det är färdigställt körs allt material ut till arbetsplatsen, det vill säga din tomt. Det första som byggs ihop är stommonteringen av ytterväggar samt yttertaket. Detta påbörjas för att huset ska bli skyddar från vind och väder så snabbt som möjligt. 

  1. Invändigt arbete

Nu kan det invändiga arbetet påbörjas, det vill säga allt från vvs, el och snickeri till målning, tapetsering och kakelsättning. 

  1. Slutbesiktning

Efter färdigt bygge ska ditt hus slutbesiktigas. Det är ett oerhört viktigt för att kontrollera att bygget mött förväntningarna och att allt är som det ska. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *