Posted on Leave a comment

Vad gör en elektriker? 

En elektriker är en person som arbetar med installation och service av elektriska enheter. Det är ett yrke som funnits länge och verkar inom många områden. Det är ett varierande arbete som ibland kräver att man vistas i obekväma, till exempel trånga eller värma, miljöer. Som elektriker är det viktigt att man är noggrann och tänker på säkerheten som hos https://elektrikerngöteborg.se/. 

Olika typer av elektriker 

Det finns huvudsakligen fyra olika typer av elektriker. En installationselektriker arbetar med att installera nya elektriska anläggningar i nybyggnationer. En serviceelektriker utför service och felsökningar på anläggningar som redan är i bruk sedan innan. Dessa kan vara både bostäder och företagsbyggnader. Industrielektriker jobbar i industrier och fabriker. De är ofta specialiserade på just sitt område, till exempel programmering eller processystem. Man arbetar mycket med förebyggande underhåll som industrielektriker. Svagströmselektriker jobbar med enklare installationer, såsom för system för data, tele och larm. Även ljussättare i TV-produktioner kallas ibland för elektriker, men har egentligen en mer konstnärlig roll. Det finns inga strikta gränser mellan grupperna, men ofta är man specialiserad inom ett område. 

Utbilda sig till elektriker 

För att bli elektriker kan man gå el- och energiprogrammet på gymnasiet, ett yrkesförberedande program. Efter den avslutade utbildningen går man som lärling hos ett företag. Efter utbildning och lärlingstid får man ett certifikat från Elbranschens centrala yrkesnämnd som intygar att man är färdigutbildad elektriker. Istället för en gymnasieutbildning kan man utbilda sig till elektriker på en yrkeshögskola. Utbildningen för en elektriker är en basutbildning och fungerar oavsett vad man planerar att specialisera sig inom senare under karriären. 

 Vad krävs för att bli elektriker? 

För att bli elektriker krävs en godkänd utbildning och lärlingstid. Vidare är det bra om man har vissa egenskaper, så att man trivs med arbetet. Man behöver klara av att arbeta självständigt, samtidigt som man måste kunna ta ansvar, vara noggrann och ha en känsla för säkerhet. För att bli elektriker bör man också tåla att arbeta i obekväma ställningar, till exempel i små utrymmen. Det är bra om man tycker om att felsöka och lösa problem, och är intresserad av teknik och att arbeta med händerna. Det är även bra att vara social, då många elektriker gör hembesök hos folk och träffar nya människor dagligen. 

Arbetsmarknaden 

Enligt Arbetsförmedlingen är prognosen för elektriker god på fem till tio års sikt. Det är stor efterfrågan på elektriker, och det kommer att finnas många lediga jobb framöver. För nyutexaminerade som söker lärlingsplats kan det dock vara lite högre konkurrens om jobben. Genomsnittslönen för en elektriker är idag drygt 33000 kronor, men kan variera beroende på var man arbetar, hur lång erfarenhet man har och om man är specialiserad inom något visst område. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *