Posted on

Elektriker och deras historia

Det finns mycket man inte vet om elektriker. Yrket är först och främst relativt ungt. Till skillnad från arbeten som jägare, smed eller hantverkare är elektriker inte ett yrke som funnits med genom i princip hela mänsklighetens historia. Det beror inte minst på att elektriciteten i modern form bara funnits i lite över 200 år.

Så kom elektrikern till

Det var under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet som elektriciteten på allvar blev en del av det dåvarande samhället. Det tillkom på grund av att nya och stora industrier tog plats, som då krävde betydligt mer än tidigare, vilket är logiskt.

När elektriska saker började dyka upp krävdes det också att nya yrken uppfanns. Just elektriker var en av dessa logiska nya arbeten som skapades. Istället för att låta en vanlig arbetare, eller person utan kunskap, ta hand om problemen – som faktiskt var farliga och kunde kosta dem livet – valde man att gå till elektriker.

Det rörde sig då i synnerhet om att fixa vanliga fel. Eftersom det här med elektricitet fortfarande var nytt fanns det inte överdrivet mycket kunskap inom området. Något som gjorde att de nya elektrikerna nästan ständigt fick bryta ny mark själva.

Den moderna elektrikern

Men i takt med att el blev något vanligare, och att forskning och experter lyckades lära sig ännu mer, kom även elektrikeryrket att utvecklas. Det gjordes också i samband med att nya maskiner samt el i husen tillkom. För den moderna elektrikern gör saker som en elektriker för 100 år sedan aldrig skulle kunna tänka tanken på. Det handlar inte minst om hissar och maskiner som inte existerade. Att laga en hiss, något som serviceelektriker gör, är vanligare än man kan tro. Även annat som finns på ett kontor, en bostad eller en industri som drivs av el måste lagas – och då görs det av en elektriker.

Det är egentligen grundkravet för den som undrar när en elektriker ska ingripa. Är det trasigt? Är det något elektriskt? Är svaret ja på båda frågorna kan man kallt räkna med att en elektriker behöver tillkallas. Det som då är bra att veta om är att det finns olika elektriker som man kan kalla på.

En serviceelektriker är troligtvis det vanligaste. Framför allt om något på en arbetsplats har gått sönder. Dock kan en serviceelektriker vara inriktad på olika områden, vilket är bra att vara medveten om. För den som köpt något nytt och behöver installera det bör man kalla på personen med den logiska yrkestiteln, det vill säga en installationselektriker.