Posted on Leave a comment

Helomfattande byte av rör

Ett helomfattande byte av rör och stammar är något varje fastighet står inför förr eller senare. Det kallas för stambyte, vilket innefattar en totalrenovering där allt bryts upp från grunden i badrummet. Anledningen till att tätskiktet i badrummet måste brytas upp är för att rören vanligtvis är dolda och i många fall ingjutna i golv och väggar. Då tätskikten måste brytas så måste hela badrummet totalrenoveras på köpet. Ett tätskikt som bryts upp kan nämligen aldrig lagas i efterhand menar Rörmokare Göteborg.

Alternativt boende vid byte av rör

Oavsett materialval i form av kakel, klinkers, trägolv eller plastmatta spelar ingen roll – allt ska rivas från grunden. Ett helomfattande byte av rör i form av ett stambyte kommer garanterat medföra oväsen och en hel del damm. När ett stambyte genomförs har du inte tillgång till badrummet och heller inget rinnande vatten från kranar. Bostaden förvandlas till en byggarbetsplats, vilket kan skapa mycket besvär. Ett tips är att du hittar ett alternativt boende under stambytet för att slippa dessa besvär. Är det exempelvis ett stambyte för flertalet lägenheter samtidigt, är det vanligt att du måste hitta ett alternativt boende under tiden. Det är för att hantverkarna ska kunna utföra jobbet utan störningsmoment under en planerad period, samt att du som boende slipper buller och får tillgång till fungerande badrum. Ett stambyte kan dock vara en kostsam historia och är inte speciellt bra för miljön. Det beror på att ett stambyte i en villa genererar cirka fem ton avfall. Finns det något bättre alternativ istället för ett stambyte?

Ett billigare alternativ med reling

Reling är ett smidigare samt billigare sätt för att skjuta ett stambyte upp till 50 år framåt i tid. När en reling av rören görs krävs det ingen omfattande renovering med att hela badrum rivs från grunden och tätskikten påverkas. Med relingmetoden får de gamla rören sitta kvar medan det gjuts in nya i de gamla. Det görs genom att toalettstol och vattenlås monteras bort för åtkomst av avloppsrören. Rören spolas rent och därefter kontrolleras rören med hjälp av en kamera som kan avgöra om en reling är möjlig eller inte. Är rören exempelvis i för dåligt skick går inte en reling att utföra och då är alternativet ett stambyte. Ser rören däremot helt okej ut kommer en reling sannolikt att kunna göras och kostnaderna minskas då avsevärt. Som kund när du anlitar ett företag som utför reling, är det bra att fråga om vilken typ av produkter som ska användas vid installationen. Godkända relingsprodukter med p-märkning är en bra garanti på att produkterna som används är av god kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *