Posted on Leave a comment

Jobba som golvläggare 

För dig som är intresserad av bygg och är ute efter ett yrke som är praktiskt och fysiskt krävande kan golvläggare vara en yrkestitel i din smak. I denna artikel kommer du att få veta allt om golvläggare. Allt ifrån vad deras arbetsuppgifter är till utbildningen bakom och hur du sedan kan gå tillväga för att börja arbeta som golvläggare. 

Vad gör en golvläggare? 

Precis som yrkestiteln i sig säger så jobbar en golvläggare med att lägga golv. Förutom att en golvläggare lägger golv kan de också lägga mattor. Golven i sig kan variera en hel del när det kommer till materialet. Det kan vara allt ifrån trä till sten till textilier till linoleum. Innan golvet kan läggas måste golvläggaren säkerställa att underlaget är jämnt så att golvet kan ligga på plats ordentligt. Det kan man göra genom att spackla eller slipa ytan. En annan arbetsuppgift en golvläggare kan ha är att lägga isolering. 

Förutom att en golvläggares främsta uppgift är att lägga och förbereda golv kan en golvläggare även arbeta med att behandla befintligt golv genom exempelvis slipning. 

En del golvläggare är specialiserade på att lägga golv i våtrum, alltså i badrum och andra ytor där fukt och väta förekommer. 

Arbetsplatsen för en golvläggare kan variera. Du kan jobba på en byggarbetsplats vid nybyggen eller vid renoveringar. 

Utbilda dig till golvläggare 

Nu när du fått veta lite mer om vad en golvläggare gör är det dags att du får veta lite mer om utbildningen bakom. Om du står inför ditt gymnasieval och är intresserad av att bli golvläggare kan du gå bygg och anläggningsprogrammet och därefter rikta in dig på husbyggnad. I samband med utbildningen är det vanligt att man går som lärling på ett byggföretag. Lärlingstiden brukar vara i ungefär två är. När du fullföljt din utbildning och gått lärling kan du avlägga ett prov som ger dig yrkesbevis så snart det är godkänt. 

Det finns också motsvarande utbildningar för dig som är vuxen. 

Förutom att du kan få utbildning via en skola finns det ytterligare en väg att gå. Du kan börja som lärling hos ett byggföretag samtidigt som du läser in de teoretiska ämnena på distans. 

Jobba som golvläggare 

Eftersom att golvläggare är ett praktiskt yrke så innebär det en del lärlingstid hos ett befintligt byggföretag. Det är vanligt att man efter avslutat utbildning och lärlingstid får jobb på företaget. Men en del vill söka sig vidare till nya företag efteråt. Som tur är har du mycket goda chanser att få jobb som golvläggare eftersom att det är ett yrke som är väldigt efterfrågat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *