Posted on

Fakta om bouppteckning

En bouppteckning görs när någon har avlidit. Den visar vad den avlidne hade för skulder vid sin död och vilka tillgångar som lämnas kvar. Finns det närstående som är i stånd att göra bouppteckningen går det alldeles utmärkt att göra det på egen hand eller så går det att anlita en jurist eller begravningsbyrå för uppdraget. Det kan vara svårt i sorgens tid att ta sig an ett sådant uppdrag så därför kan det vara skönt att se till att någon annan gör det åt en. Det är dock alltid ägarna i dödsboet som ser till att det bli gjort. Om den avlidne hade en partner så är det ganska naturligt att hen tar bouppteckningen. Något som dock är viktigt att tänka på är att det inte är tillåtet att det är en arvinge som har hand om bouppteckningen och ditt bodelningsavtal. Det skulle kunna vara ett incitament till att inte göra det korrekt.

Skatteverket styrande myndighet

På Skatteverkets hemsida finns det lättillgänglig information om hur en bouppteckning ska göras och vad som måste finnas med för att den ska vara giltig. Den måste bland annat vara skriftlig och bevittnas av två utomstående personer. Den måste också vara Skatteverket tillhanda senast tre månader efter dödsfallet och det blir en offentlig handling i samma stund som den lämnas in. Denna korta tidsfrist gör att många hyr in någon som kan göra bouppteckningen åt dem för att kunna sörja i fred och inte behöva tänka allt för mycket på formaliteter.

Vad kostar en bouppteckning?

Det kan vara relativt kostsamt med en bouppteckning, allt beroende på hur stor och omfattande den är. Dock så är jurister generellt sett ganska dyra att hyra och därför blir också kostnaden för bouppteckningen därefter. Runt 1500 kronor i timmen kostar de vanligaste juristerna och en bouppteckning tar i minsta fall en halvdag att fylla i även för de snabbaste juristerna. Därför är det svårt att tänka sig en kostnad på under 6-7000 kronor i minsta lagret, oftast blir det dyrare än så. Du kan som sagt göra det själv men då måste du ha viss kunskap och framförallt vilja att göra det.

Att inte göra bouppteckning medför böter

Om man har ansvar för att göra en bouppteckning men väljer att inte göra det och inte heller anlitar någon för att göra det så kommer Skatteverket att ta ut vite, böter. Det är faktiskt samma regler om bouppteckningen är felaktigt gjord, vilket är ännu ett incitament till att anlita någon ifall du inte har kunskapen själv. Det är antagligen pengar som är värda att lägga.