Posted on

Diskdesinfektor

Det finns lite olika typer av diskdesinfektorer som antingen är avsedda för sjukvård eller tandvård. Gemensamt för dem är att de är anpassade för att rengöra diverse sjukvårds- och dentalinstrument såsom skålar, narkosutrustning, glasgods, kirurgiska instrument med mera.

Det viktigaste är att den diskdesinfektor som används inom tand- och sjukvård är godkänd för desinficering av instrument som används specifikt på vårdcentraler, sjukhus och hos tandläkare (i vissa fall inkluderar detta även veterinär).

Så här fungerar en diskdesinfektor

För att förebygga, och i bästa fall eliminera, spridningen av smittoämnen används så kallad termisk desinfektion vid diskdesinfektering. Tvättning som sker i så hög temperatur som 95 °C är likställd med antibakteriell värmedesinfektion. Många diskdesinfektorer är också utrustade med en ångkondensator samt en pump som gör det möjligt att använda flytande tvättmedel.

Volymen kan variera mellan olika diskdesinfektorer, men vanligtvis ryms omkring 105 liter vätska. Vanligt är också att en diskdesinfektor kan anslutas till ett vanligt 230 volts uttag.

Så här fungerar processen

Oftast omfattar processen diskning, sköljning (minst en gång) samt värmedesinfektion. Vissa maskiner har även en inbyggd torkfunktion, och gemensamt för i princip alla maskiner av det här slaget är att de har en mycket god desinfekterande förmåga.

Jämfört med processtiden för en spoldesinfektor är processen med en diskdesinfektor betydligt längre. Räkna med en genomsnittlig processtid på 50-60 minuter vid rengöring av olika instrument och annan utrustning. Beroende på typen av gods som ska rengöras krävs en viss sorts insatstyp, vilket gör det extra viktigt att se till så att rätt insats används för rätt ändamål.

När det gäller ihåliga instrument ska dessa exempelvis placeras i en diskinsats så att de får en ordentlig genomspolning. Porösa material, såsom skumplast, textilier och tvättsvampar, ska däremot inte tvättas med hjälp av köp diskdesinfektor.

Tips för att organisera arbetet

– Sortera godset så att orent gods hanteras separat från rent gods.

– Handskar och engångsförkläde är A och O.

– Använt gods bör placeras i diskdesinfektorn direkt.

– Var noga med att inte överlasta diskdesinfektorn.

– Använd automatiskt doserat disk- och sköljmedel.

– Kontrollera så att diskarmarna har fri rörlighet.

– Var noga med att välja rätt program.

– Var noga med att använda rätt sorts tvätt- och sköljmedel.

Välj rätt disk- och sköljmedel

Det finns särskilda disk- och sköljmedel som lämpar sig extra bra för diskdesinfektorer. Dessa tvättmedel är till exempel särskilt framtagna för diskdesinficering av kirurgiska instrument, skålar, anestesiutrustning, laboratorieglas, OP-träskor, nappflaskor med mera. Medlet används därmed huvudsakligen på sjukhus samt på medicinska kliniker och i laboratorier.

För att neutralisera och eliminera alkaliska fläckar och rester som uppstår i samband med tvättfasen rekommenderas ett fosforfritt neutraliseringsmedel i flytande form. Den här typen av medel passar utmärkt för en diskdesinfektor då det neutraliserar kirurgiska instrument, medicinska redskap och anestesiutrustning som kräver tvätt med hjälp av en diskdesinfektor.