Posted on Leave a comment

Jobba som golvläggare 

För dig som är intresserad av bygg och är ute efter ett yrke som är praktiskt och fysiskt krävande kan golvläggare vara en yrkestitel i din smak. I denna artikel kommer du att få veta allt om golvläggare. Allt ifrån vad deras arbetsuppgifter är till utbildningen bakom och hur du sedan kan gå tillväga för att börja arbeta som golvläggare. 

Vad gör en golvläggare? 

Precis som yrkestiteln i sig säger så jobbar en golvläggare med att lägga golv. Förutom att en golvläggare lägger golv kan de också lägga mattor. Golven i sig kan variera en hel del när det kommer till materialet. Det kan vara allt ifrån trä till sten till textilier till linoleum. Innan golvet kan läggas måste golvläggaren säkerställa att underlaget är jämnt så att golvet kan ligga på plats ordentligt. Det kan man göra genom att spackla eller slipa ytan. En annan arbetsuppgift en golvläggare kan ha är att lägga isolering.  read more