Posted on Leave a comment

Vad gör en elektriker? 

En elektriker är en person som arbetar med installation och service av elektriska enheter. Det är ett yrke som funnits länge och verkar inom många områden. Det är ett varierande arbete som ibland kräver att man vistas i obekväma, till exempel trånga eller värma, miljöer. Som elektriker är det viktigt att man är noggrann och tänker på säkerheten som hos https://elektrikerngöteborg.se/. 

Olika typer av elektriker 

Det finns huvudsakligen fyra olika typer av elektriker. En installationselektriker arbetar med att installera nya elektriska anläggningar i nybyggnationer. En serviceelektriker utför service och felsökningar på anläggningar som redan är i bruk sedan innan. Dessa kan vara både bostäder och företagsbyggnader. Industrielektriker jobbar i industrier och fabriker. De är ofta specialiserade på just sitt område, till exempel programmering eller processystem. Man arbetar mycket med förebyggande underhåll som industrielektriker. Svagströmselektriker jobbar med enklare installationer, såsom för system för data, tele och larm. Även ljussättare i TV-produktioner kallas ibland för elektriker, men har egentligen en mer konstnärlig roll. Det finns inga strikta gränser mellan grupperna, men ofta är man specialiserad inom ett område.  read more